# نقد_عکس

نقدی کوتاه بر عکس های شایا صلح جو-قسمت اول

  برای دیدن عکس ها مراجعه کنید به: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1706648751194.2085188.1387312994 با ظهور هنر مدرن و نقد های فرمالیستی در عالم هنر ،با به وقوع پیوستن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید