نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

I, Too, Sing America

I, Too, Sing America
I, too, sing America.

I am the darker brother.
They send me to eat in the kitchen
When company comes,
But I laugh,
And eat well,
And grow strong.

Tomorrow,
I'll be at the table
When company comes.
Nobody'll dare
Say to me,
"Eat in the kitchen,"
Then.

Besides, 
They'll see how beautiful I am
And be ashamed--

I, too, am America.
شعر زیبایی از لنگستون هیوز. لنگستون هیوز از چهره های برجسته ی مبارزه علیه
 برده داری بود. وی از شاخص ترین چهره های هارلم رنسانس است. 
از ویژگی های شعری وی می توان به سادگی در ابراز مفاهیمی عمیق اشاره کرد.
در شعر اضافه شده، وی اشاره به وضع اسفناک برده ها در دهه های 30 تا 50 در آمریکا
 می کند.شعر از دو بند تشکیل شده. در خوانش اول هر خواننده ای بی شک
 به این پی خواهد برد که دو قسمت شعر، یکی به گذشته ای تاریک و دیگری به
 آینده ای روشن اشاره دارد. بزرگترین تضاد موجود در شعر، نخستین خط و خط پایانی
 است. در خط نخست او تنها نام آمریکا را "می خواند" اما در خط آخر او در آمریکا
 "جذب" می شود. او خود را قسمتی از آمریکا می پندارد. این روندی است که در شعر،
 توسط شخص خطاب شده، طی می شود. از بیگانه ای که تنها زمزمه ی نام آمریکا را 
می کند، تبدیل به قسمتی از خاک آمریکا می شود.

+   حامد اخلاقی ; ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٢٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir